KONTAKT

GENERALNO

Imate neko pitanje za nas? Slike? Priče? Pošaljite nam preko:

POSLOVNI KONTAKT

SAMO za poslovne svrhe, molimo vas pošaljite mail našoj menadžment agenciji

FANARTOVE, PISMA, PAKETE NAM ŠALJITE NA:

POST RENSTANT

ALEKSANDAR KESEGI

NOVI ŽEDNIK

ODNOSI SA JAVNOŠĆU

SAMO za PR svrhe, molimo vas pošaljite mail našoj PR agenciji